Terug Naar Thuis? (TNT?)

Wanneer kan een Terug Naar Thuis?-begeleiding jullie helpen?

In elk gezin zijn er wel eens problemen. Dat is heel normaal. Soms loopt het echter mis: de moeilijkheden stapelen zich zo op dat de communicatie moeizamer verloopt. In sommige gezinnen is er dan een tijdelijke breuk (jongere verblijft bij familie/vrienden, in een crisisopvang, in een instelling, …).
Via een Terug Naar Thuis?-begeleiding proberen we samen met jullie een antwoord te vinden op de moeilijkheden thuis zodat jullie terug samen kunnen wonen. Indien dit niet lukt wordt er samen naar alternatieven gezocht.

 

Wat is een Terug Naar Thuis?-begeleiding?

  • 10 werkdagen (aan huis en op de verblijfplaats van de jongere);
  • focus op veiligheid en rust installeren;
  • vraagverheldering: wat is er aan de hand volgens de betrokken gezinsleden;
  • voorbereiden en ondersteunen van het terug naar huis gaan van de minderjarige;
  • samen zoeken wat er dringend moet veranderen;
  • zoeken of er verdere hulp nodig is en welke hulp dit moet zijn.

 

Hoe kan je aanmelden voor een Terug Naar Thuis?-begeleiding?

Verwijzers (huisarts, CLB, school, CGG, CAW, CKG, ...) kunnen voor een TNT?-begeleiding aanmelden via het Crisismeldpunt Limburg (089 70 03 70).