Missie

Wij bieden aanklampende hulp aan minderjarigen in én met hun brede context. Onze hulp is uiteenlopend zowel naar locatie als naar methodiek.

We zijn erkend en verantwoordelijk voor een maatschappelijke hulpverleningsopdracht. We dragen bij aan de ontwikkelingskansen, de opvoeding en het welzijn van kwetsbare minderjarigen in en met hun context.

Samen met de minderjarige en zijn context willen we positieve en duurzame effecten realiseren.

Onze hulpverlening kan enkel plaatsvinden als de leefsituatie voldoende veilig is.

We geloven in de krachten van iedere minderjarige en zijn context. Daardoor werken wij kracht- , vraag- en netwerkgericht, emancipatorisch & participatief. We combineren dit steeds met gepaste grondhoudingen.

We begeleiden enkel in de provincie Limburg.

 

Visie

Daidalos vzw is specialist in het begeleiden van minderjarigen in en met hun context. We matchen dagelijks meer dan 100 gezinnen met één van onze begeleidingsvormen.

Onze hulpverleningsvormen sluiten aan op reële samenlevingsnoden. Daardoor staat Daidalos vzw sterk in verbinding met de hulpvragers, het brede hulpverleningslandschap en de verschillende overheden. We zijn pro actief, netwerkgericht, creatief, nieuwsgierig & innovatief.

Kwaliteit bieden in alles wat we doen is voor ons steeds een must.