Crisishulp aan Huis

Daidalos vzw startte in 2004 met het project Crisishulp aan Huis. Omwille van de positieve resultaten en de groei van de vraag naar begeleiding vanuit Crisishulp aan Huis, werd het een volwaardige werkvorm en kwam er uitbreiding van het aanbod.
Binnen Crisishulp aan Huis baseren we ons op de methodiek van Families First. Er wordt gebruik gemaakt van heel concrete technieken. 

Crisishulp aan Huis biedt kortdurende, intensieve hulp aan huis in gezinnen in een crisissituatie.
De verwijzers komen zowel uit het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (Hasselt, Tongeren en Maaseik) en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank (Hasselt en Tongeren); alsook uit de Brede Instap (CGG, CLB, …).
Het Crisishulp aan Huis aanbod zit samen met Project Ikaros, Crisisinterventie en Terug-Naar-Thuis? (TNT?) verankerd binnen één team.

 

Wanneer kan Crisishulp aan Huis jullie helpen?

In elk gezin zijn er weleens problemen. Dat is heel normaal. Soms loopt het ernstig mis: de moeilijkheden stapelen zich zo op dat er niet meer te praten valt, dat het lijkt alsof het gezin uit elkaar valt. Misschien gaat het zo ver dat jullie zelfs niet meer op een leefbare en veilige manier met elkaar kunnen samenleven. Het is mogelijk dat op zulke crisismomenten wordt overwogen één of meerdere kinderen (tijdelijk) uit huis te plaatsen.

Crisishulp aan Huis probeert samen met jullie een antwoord te vinden op de moeilijkheden thuis, zodat er geen onnodige uithuisplaatsing hoeft te gebeuren. Dit betekent dat we jullie op een andere manier leren omgaan met elkaar en moeilijke gezinssituaties, zodat jullie samen verder kunnen.

 

Wat is een Crisishulp aan Huis begeleiding?

  • 4 weken elke werkdag aan huis;
  • samen zoeken wat er moet veranderen;
  • vertrekken vanuit eigen vaardigheden en krachten;
  • veiligheid en rust installeren;
  • de band met elkaar versterken;
  • zoeken naar welke hulp er verder nodig is.

 

Hoe verloopt een Crisishulp aan Huis begeleiding?

De aanmelding gebeurt door jullie verwijzer bij het Crisismeldpunt, die daarna met ons contact opnemen. Binnen de 24 uur na de aanmelding bij Crisishulp aan Huis, nemen we contact op met jullie en maken we een eerste afspraak. Elk gezinslid krijgt dan de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen.

In de eerste dagen bepalen jullie en de verwijzer wat er dringend moet veranderen en waar we samen aan gaan werken. Deze doelen worden in een doelstellingenplan gegoten en besproken. We hebben zowel aparte als gezamenlijke gesprekken. We zoeken naar gepaste hulpmiddelen die jullie het snelst uit de crisis helpen. Samen gaan we actief op zoek naar een andere manier van omgaan met elkaar en met de problemen.

Na 14 dagen evalueren we de doelen: hoe ver staan we en waar moet verder aan gewerkt worden.

Na 4 weken blikken we samen terug op de doelen en schrijven we het eindverslag.
Dit eindverslag word samen met jullie verwijzer besproken. Als verdere hulp nodig is, dan bekijken we samen met jullie en de verwijzer wie deze hulp kan bieden. De verwijzer zet daarna de verdere stappen om deze hulp op te starten.

Na 4 tot 6 weken komen we langs om de begeleiding te evalueren.

 

Hoe kan je aanmelden voor een Crisishulp aan Huis begeleiding?

Verwijzers (huisarts, CLB, school, CGG, CAW, CKG, ...) kunnen voor een Crisishulp aan Huis begeleiding aanmelden via het Crisismeldpunt Limburg (089 70 03 70).

 

Hoe kan je ons bereiken?

Crisishulp Aan Huis
Oudstrijderslaan 44E
3530 Houthalen-Helchteren
011 72 80 79

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9u00 tot 17u00.

Bij afwezigheid kan er een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.