Crisisinterventie

Wanneer kan een crisisinterventie jullie helpen?

In elk gezin zijn er wel eens problemen. Dat is heel normaal. Soms loopt het echter mis: de moeilijkheden stapelen zich zo op dat de communicatie moeizamer verloopt. Via crisisinterventie proberen we samen met jullie een antwoord te vinden op de moeilijkheden thuis zodat jullie weer samen verder kunnen.

 

Wat is een crisisinterventie?

  • 3 werkdagen (aan huis);
  • focus op veiligheid en rust installeren;
  • vraagverheldering: wat is er aan de hand volgens de betrokken gezinsleden;
  • samen zoeken wat er dringend moet veranderen;
  • zoeken of er verdere hulp nodig is en welke hulp dit moet zijn.

 

Hoe kan je aanmelden voor een crisisinterventie?

Verwijzers (huisarts, CLB, school, CGG, CAW, CKG, ...) kunnen voor een crisisinterventie aanmelden via het Crisismeldpunt Limburg (089 70 03 70).