Stage

Daidalos vzw biedt stageplaatsen aan in volgende diensten:

  • Contextbegeleiding Noord
  • Contextbegeleiding Midden-West
  • Crisishulp aan Huis Limburg
  • Dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding Houthalen

We stellen een aantal voorwaarden en voorkeuren t.a.v. stagekandidaten:

  • We verkiezen langere stageperiodes (3 tot 5 maanden), met dagelijkse aanwezigheid op de dienst en een flexibel uurrooster;
  • Het gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd door de school;
  • De voorkeur gaat uit naar derdejaarsstudenten in Maatschappelijk werk, Bachelor Orthopedagogie, Sociaal-Agogisch Werk, Master in de Orthopedagogie en Psychologie;
  • Als stagiair beschikt u bij voorkeur over een eigen wagen, enkel bij Crisishulp aan huis is dit een must.


Stageaanvragen mogen verzonden worden naar myriam.wijnants[at]daidalosvzw.be.

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn alle stageplaatsen ingevuld.