Positieve Heroriëntering (COlim)

Regio

Bestuurlijk arrondissement Maaseik en Hasselt.

 

Doelgroep

Gezinnen met kind(eren) tussen 0 en 18 jaar in een vastgelopen leefsituatie waarbij sprake is van verontrusting.

 

Wat is Positieve Heroriëntering?

 • Gezin en aanmelder gaan een PH-proces aan. Mobiel, ambulant en duurt maximum 4 maanden.
 • Vertrekkende vanuit verontrusting gaan we via assessments op zoek naar de kern van ieders beleving in het hier en nu.
 • We gaan dieper in op eigen aandeel en verantwoordelijkheid.
 • We creëren een gunstig klimaat waarbinnen communicatie terug mogelijk wordt, waarin mensen kunnen spreken vanuit het hart en waar emotie de motor is tot verandering.
 • PH ziet de crisis als kans tot verandering.
 • PH ondersteunt het proces, maar reikt geen oplossingen aan. We gaan uit van de kracht van het gezin.

 

Welke diensten/personen kunnen aanmelden voor PH?

 • OCJ / VK (GV)
 • CGG / DAGG
 • CKG
 • CAW
 • CLB
 • Psychiatrie
 • MDT
 • Pleegzorg Limburg
 • andere bv. OCMW, privétherapeut, ...

 

Hoe kan je je aanmelden?

Je kan je aanmelden via het Onthaalpunt Jeugdhulp Doetertoe op het nummer 011 74 10 34.

Voor een effectieve aanmelding vindt eerst een coachingsgesprek plaats. Dit coachingsgesprek kan erin resulteren dat de aanmelder verder kan of in het opstarten van een PH-begeleiding.

Wij zijn bereikbaar op volgende momenten:
ma-do          13u-17u
di-wo-vr        9u-13u

Op andere momenten kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.