Positieve Heroriëntering (COlim)

Regio

Bestuurlijk arrondissement Maaseik en Hasselt.

 

Doelgroep

Gezinnen met kind(eren) tussen 0 en 18 jaar in een vastgelopen leefsituatie waarbij sprake is van verontrusting.

 

Wat is Positieve Heroriëntering?

 • Gezin en aanmelder gaan een PH-proces aan. Mobiel, ambulant en duurt maximum 4 maanden.
 • Vertrekkende vanuit verontrusting gaan we via assessments op zoek naar de kern van ieders beleving in het hier en nu.
 • We gaan dieper in op eigen aandeel en verantwoordelijkheid.
 • We creëren een gunstig klimaat waarbinnen communicatie terug mogelijk wordt, waarin mensen kunnen spreken vanuit het hart en waar emotie de motor is tot verandering.
 • PH ziet de crisis als kans tot verandering.
 • PH ondersteunt het proces, maar reikt geen oplossingen aan. We gaan uit van de kracht van het gezin.

 

Welke diensten/personen kunnen aanmelden voor PH?

 • OCJ / VK (GV)
 • CGG / DAGG
 • CKG
 • CAW
 • CLB
 • Psychiatrie
 • MDT
 • Pleegzorg Limburg
 • andere bv. OCMW, privétherapeut, ...

 

Hoe kan je je aanmelden?

Aanmelder neemt contact met het aanspreekpunt voor PH op het nummer van het RTJ-punt 011/74 10 34.

Voor een effectieve aanmelding vindt eerst een coachingsgesprek plaats. Dit coachingsgesprek kan erin resulteren dat de aanmelder verder kan of in het opstarten van een PH-begeleiding.