Begeleiding
Untitled Page
doelstelling
doelgroep
verwijzers
indicaties
teksten

Untitled Page

                Basisprincipes

 • Gezinsgericht
  De dienst richt zich niet enkel en alleen op de aangemelde persoon, maar op het hele gezin in zijn sociale context. Bij de aanpak van de problemen, doet de dienst eventueel beroep op alle betrokkenen.
   
 • Pedagogisch gericht
  De begeleiding vertrekt vanuit de problematische opvoedingssituatie. Andere probleemdomeinen komen ook aan bod, gezien veranderingen hierin aanleiding kunnen zijn tot een vermindering van de draaglast en tot een verhoogde draagkracht, zodat er meer ruimte en energie vrijkomt voor de kinderen.
   
 • Begeleiding aan huis
  Door het dagelijks leefmilieu van het gezin te leren kennen, kunnen we ons beter inleven en de problemen samen met het gezin ter plekke aanpakken. Vele gezinnen ervaren de begeleiding aan huis als een drempelverlaging van de hulpverlening. Indien aangewezen, gaan we ook samen met de gezinsleden naar een dienst, school, ?
   
 • Intensief
  Aangepast aan de noden van het gezin wordt er aan huis gegaan met een gemiddelde van éénmaal per week. Bij sommige gezinnen of op crisismomenten betekent dit 2 tot 3x per week. Ook kunnen er tussendoor telefonische contacten zijn. De begeleidingstijd per huisbezoek varieert van 1,5 uur tot meerdere uren. Daarnaast zijn er nog vele overlegmomenten met de verwijzer en eventuele andere hulpverleners.
   
 • Hulpverlening op maat
  De thuisbegeleiding vertrekt vanuit de problemen die het gezin aangeeft. Deze problemen worden in detail doorgenomen. We besteden ook veel aandacht aan de goedlopende zaken. Van daaruit kunnen we iets leren over welke aanpak werkt om dit ook uit te proberen op moeilijke momenten. De hulpverlening is niet enkel verbaal, maar ook "doegericht". We zoeken steeds naar interventies en werkmiddelen die het meest aansluiten bij elk gezin.
   
 • Systematisch
  Elke begeleiding doorloopt ruwweg 4 fasen: een infofase, werkfase, evaluatiefase en afbouwfase. De infofase wordt gekenmerkt door het onbevooroordeeld verzamelen van informatie. Na de infofase wordt er samen met het gezin een eerste werkpunt gekozen en start de werkfase. Elke 3 maanden volgt er een evaluatiemoment en een evolutieverslag aan de verwijzer, waarbij het gezin betrokken wordt. De afbouwfase wordt ingeleid door het gezin, de begeleider of de verwijzer. Onder normale omstandigheden duurt de afbouwperiode 3 (tot 6 maanden) en wordt de intensiteit van de begeleiding afgebouwd.

Webdesign by Inventis