ERPP

Regio

Provincie Limburg

 

Wanneer kan ERPP jullie helpen?

Als jouw kind signalen geeft van zich niet goed voelen én jullie opvoedingsrelatie verloopt moeizaam.
Als je als jongere je onbegrepen voelt en je niet tevreden bent met de relatie met je ouders.

Volgende signalen kunnen vertellen dat een kind, een jongere zich niet goed voelt, zich onbegrepen voelt: niet luisteren, grof taalgebruik, schoolproblemen, verontrustende constante in de buitenwereld, slechte vrienden, angst, zichzelf niet graag zien, eet- of slaapstoornissen, ...

Signalen dat jullie opvoedingsrelatie niet goed verloopt: als ouders heb je het gevoel geen vat meer te hebben op je kind, je weet niet hoe je met dit gedrag van de jongere kan omgaan, je begrijpt niet wat er aan de hand is .
Als jongere vind je niet de woorden om je ouders te vertellen hoe je je voelt. Pogingen om met je ouders te praten lukken niet.

Als ouder wil je actief op de relatie inzetten zodat het dagelijks leven samen aangenamer wordt. Jullie worden gecoacht in het trainen van nieuwe vaardigheden.

Effecten die jullie mogen verwachten tijdens en na het ERPP programma zijn:

  • begrip voor het gedrag van jouw kind / begrip voor de argumenten van je ouders;
  • zicht op de gevoelens van je kind;
  • zicht op stressfactoren;
  • zicht op je eigen functioneren;
  • een andere kijk op jullie wisselwerking;
  • ruimere opvoedings- en communicatievaardigheden om in de toekomst te gebruiken.

 

Wat is een ERPP-begeleiding?

ERPP staat voor Emotioneel, Relationeel, Pedagogisch Programma.

De opvoedingsrelatie wordt beïnvloed door onderliggende gevoelens bij ouders en kinderen en relationele ervaringen uit het heden en verleden.
Binnen het programma worden de drie pijlers verkend, verduidelijkt, uitgebreid.

Het programma duurt 6 maanden.

Er zijn 3 fasen met een verschillende intensiteit (zie verder).

ERPP begeleiders worden ondersteund door een team, werkbegeleider, supervisie en intervisie.

Contextbegeleiding ERPP

Kennismaking

We hebben je gezin leren kennen via de consulent of jouw contactpersoon.

Bij de start van de begeleiding wordt afgesproken op welke manier ze betrokken blijven: via de verslaggeving, persoonlijk overleg, telefonisch, …

De consulent is minimaal bij de start, bespreking van doelen en afsluiting van de begeleiding betrokken door persoonlijk contact en verslaggeving.

 

Hoe verloopt een ERPP-begeleiding?

We werken in 3 fasen.

Contextbegeleiding ERPP

Fase 1:
Gedurende de twee eerste weken van de begeleiding, komt de begeleider minimaal 5 keer aan huis. Hier leren we jullie beter kennen in jullie krachten en probleembeleving. We laten jullie vragenlijsten invullen (in het begin, na vier maanden en op het einde).
Op het einde van fase 1 wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin wordt het gezinsprobleem emotioneel, relationeel en pedagogisch vertaald in concrete doelen. We vragen jullie dit verslag na te lezen en aanvullingen te geven indien nodig. We vragen een akkoord voor het verdere verloop van de begeleiding.

Fase 2:
Duurt 16 tot 18 weken. We gaan zowel individueel met de jongere(n) en met de ouder(s) aan de slag, als gezamenlijk en dit tijdens 1 tot 2 contacten per week.
We blijven werken met jullie krachten en belemmeringen en helpen jullie te komen tot nieuwe inzichten. Om de doelen te bereiken worden nieuwe vaardigheden getraind.
De begeleider kan steeds beroep doen op het team, de werkbegeleider en de supervisor.

Fase 3:
Duurt zes weken. Het aantal huisbezoeken per week vermindert en de begeleiding wordt afgebouwd.
Deze fase wordt afgesloten met een eindverslag. Ook hier vragen wij jullie dit te lezen en aanvullingen te geven. De consulent wordt uitgenodigd om samen een eindgesprek te hebben.

 

Hoe kan je je aanmelden?

Je kan je aanmelden via het RTJ-punt (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) op het nummer 011 74 10 34.

Wij zijn bereikbaar op volgende momenten:
ma-do          13u-17u
di-wo-vr        9u-13u