ABFT

Regio

Bestuurlijk arrondissement Maaseik en Hasselt.

 

Wanneer kan ABFT jullie helpen?

Als jij (jongere tussen 12 en 17 jaar) je niet goed voelt. Als jouw kind signalen geeft van zich niet goed voelen én jullie ouder-kind relatie loopt niet meer goed.

Volgende signalen kunnen vertellen dat een kind, een jongere zich niet goed voelt: zelfdodinggedachten, angst, zichzelf verwonden, zichzelf niet graag zien, eet- of slaapstoornissen, …

Signalen dat jullie relatie niet goed verloopt: de jongere vertelt de ouder(s) niet dat zij/hij zich niet goed voelt, of de ouder weet niet hoe hij/zij met dit gedrag van de jongere om moet. Als ouder begrijp je niet wat er aan de hand is en waarom je zoon/dochter zich zo afsluit. Je voelt je depressief. Als ouder heb je schrik dat je zoon/dochter zichzelf iets aandoet.

Als ouder wil je actief op de relatie inzetten zodat je zoon/dochter opnieuw bij jou terecht kan en je leert een aantal nieuwe dingen waardoor jouw kind gemakkelijker je steun komt opzoeken. Je wil een hechtere band met je kind.

Als jongere wil je je meer kwetsbaar laten zien aan je ouders.

Effecten die jullie mogen verwachten tijdens en na het ABFT programma zijn: er is meer steun en veiligheid in jullie relatie waardoor de groeikansen van de jongere, jouw kind vergroot worden. Dit heeft verder effect op zich algemeen goed voelen, betere contacten met leeftijdsgenoten, betere schoolse prestaties, meer deelnemen aan activiteiten in het dagelijks leven, … Dit zal je een beter gevoel geven als ouder, gezien je kind beroep op jou doet als steunbron, als raadgever.

 

Wat is een ABFT-begeleiding?

ABFT staat voor Attachment Based Family Therapy.
Het is een familietherapie die zich richt op de hechtingsrelatie tussen ouder en kind.

In een gezonde ontwikkeling ouder-kind zijn er 3 elementen aanwezig:

  • de jongere heeft toegang tot de ouder;
  • er is open communicatie zonder angst voor afwijzing of veroordeling;
  • er is bescherming, zowel fysiek als emotioneel.

Het centrale doel van de adolescent is kunnen ontwikkelen in verbondenheid en onafhankelijkheid! ABFT is een programma van 6 maanden. Het programma bestaat uit 5 taken. (zie verdere uitleg)
ABFT-begeleiders worden ondersteund door een team; werkbegeleider, supervisie en intervisie.

Om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren wordt er gewerkt met video-opnames indien de cliënt dit toestaat. We kunnen in de gespreksruimte werken van de vzw (Oudstrijderslaan 44E, 3530 Houthalen-Helchteren) of we werken aan huis. We hebben dan een rustige ruimte nodig waar we niet gestoord worden. We werken telkens 1 uur per gesprek.

 

Kennismaking

We hebben je gezin leren kennen via de consulent of jouw contactpersoon.

Bij de start van de begeleiding wordt afgesproken op welke manier ze betrokken blijven: via de verslaggeving, persoonlijk overleg, telefonisch, …

De consulent is minimaal bij de start, bespreking van doelen en afsluiting van de begeleiding betrokken door persoonlijk contact en verslaggeving.

 

Contextbegeleiding ABFT

Hoe verloopt een begeleiding?

De aanmelding gebeurt door jullie verwijzer bij het Crisismeldpunt, die daarna met ons contact opnemen. Vervolgens nemen we contact op met jullie en maken we een eerste afspraak.

Bij de kennismaking samen met de consulent/aanmelder, stellen we het programma voor en vragen we jullie vragenlijsten in te vullen.

Twee begeleiders zijn aanwezig bij taak 1. Hier leren we jullie beter kennen in jullie krachten en probleembeleving en leggen jullie het gezamenlijk relationeel probleem voor. We verwachten een actieve deelname aan de gezinsbegeleiding en we hebben jullie jawoord nodig.

Na 14 dagen wordt een handelingsplan opgesteld We vragen jullie dit verslag ook te lezen en aanvullingen te geven indien nodig.

Taak 2 en 3 wordt door één begeleider verder gezet. In taak 2 en 3 gaan we individueel met de jongere en met de ouder aan de slag. De begeleider kan steeds beroep doen op: het team, de werkbegeleider en de supervisor.

Taak 4 gebeurt door twee begeleiders samen met de ouder(s) en jongere. Dit zijn de herstel gesprekken: ouder en kind passen nieuw gedrag toe onder begeleiding van de ABFT-begeleider.

Na 4 maanden worden er opnieuw vragenlijsten ingevuld.

In taak 5 passen we verder toe wat we geleerd hebben in het dagelijks leven. Deze fase wordt afgesloten met een eindverslag. Ook hier vragen wij jullie dit te lezen en aanvullingen te geven.

 

Hoe kan je aanmelden voor een ABFT-begeleiding?

Vanaf 1 januari 2018 is ABFT een post-crisisaanbod in samenwerking met Ligant binnen GGZ. Netwerkpartners hebben steeds zicht op open plaatsen ABFT via Teamdrive.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 011 23 72 81 (Veerle Umans, Netwerkcoördinator) of op het nummer 011 60 49 63 (team Kort).

 

Hoe kan je ons bereiken?

ABFT
Oudstrijderslaan 44E
3530 Houthalen-Helchteren
011 60 49 63

Wij zijn bereikbaar op volgende momenten:
ma-wo-vr      9u-13u
di-do             13u-17u